Surau.co | Merawat Khazanah dan Wawasan Beragama
KH. Waled Nuruzzahri

KH. Waled Nuruzzahri, Biografi Singkat

Waled Nu mengawali pendidikan formalnya di SR 3 Samalanga (Sekolah Rakyat). Beliau belajar di sekolah pada pagi hari dan di Madrasah Diniyyah pada sore hari. Pada 1964 beliau masuk pesantren Ma’hadal Ulum Diniyyah Islamiah (MUDI) Samalangan yang dipimpin oleh Tgk H.Abdul Aziz Shaleh (Abon...

Read More